THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 106
Số lượt truy cập: 8622605
QUẢNG CÁO
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 46 - 47 21/06/2020 10:02:37 CH

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 46

(Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

Giáo viên trực

Cô Trương Thị Hưng

Cô Nguyễn Thị Thúy

Lớp trực

Lớp 6.4

Lớp 8.2

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Ghi chú

HAI

15/6

Sáng

-          Dạy học toàn trường

 

Chiều

-          14h00 SHCM

BA

16/6

Sáng

-          Dạy và học

-          Phòng GD nắm tình hình trường học

 

Chiều

-          Dạy và học

17/6

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

NĂM

18/6

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

SÁU

19/6

Sáng

-          Dạy và học – Nộp đề kiểm tra kì II

 

Chiều

-          Dạy và học

BẢY

20/6

Sáng

-          Dạy và học toàn trường

-          Hiến máu nhân đạo (có thông báo riêng)

 

Chiều

-          Dạy ôn kiểm tra kì II

CN

21/6

 

 

 

NỘI DUNG SINH HOẠT ĐẦU TUẦN 46  (Sinh hoạt theo lớp)

Ngày/Tháng

Nội dung

Người phụ trách

 

THỨ HAI

15/6

- Nghi lễ:

+ Học sinh tập trung chào cờ theo lớp

+ Các lớp chuẩn bị đội cờ của lớp

+ Trống (nhạc), khẩu hiệu Liên đội

Đội nghi lễ lớp

- Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động tuần 46 và triển khai hoạt động tuần 47

GVCN và ban cán sự lớp

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 47

(Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 27/6/2020)

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

Giáo viên trực

Cô Bùi Thị Phới

Cô Trần Thị Thảo

Lớp trực

Lớp 7.1

Lớp 8.3

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Ghi chú

HAI

22/6

Sáng

-      Dạy học toàn trường

 

Chiều


BA

23/6

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

24/6

Sáng

-          Kiểm tra học kì II môn Văn 9, Văn 8, Hóa 9, Hóa 8

 

Chiều

-          Kiểm tra học kì II môn Toán 6; Toán 7; Địa 8; Địa 6; Địa 7 – Chấm bài đã kiểm tra

NĂM

25/6

Sáng

-          Kiểm tra học kì II môn Sinh 9; Sinh 8 Anh 7; Vật lí 9;Vật lí 8;Sinh 6;

-          Chấm bài đã kiểm tra

 

Chiều

-          Kiểm tra học kì II môn Sử 6; Sử 7; Sử 9; Anh 6; Anh 8, Sinh 7

-          Chấm bài đã kiểm tra

SÁU

26/6

Sáng

-          Kiểm tra học kì II môn Toán 9; Toán 8; Địa 9; Sử 8

-          Chấm bài đã kiểm tra

 

Chiều

-          Kiểm tra học kì II môn Vật lí 6; Vật lí 7; Anh 9; Văn 6; Văn 7.

-          Chấm bài đã kiểm tra

BẢY

27/6

Sáng

-          Chấm, vào điểm và tổng hợp kiểm tra kì II

 

Chiều

-          Chấm, vào điểm và tổng hợp kiểm tra kì II

CN

28/6

 

NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM

 

NỘI DUNG SINH HOẠT ĐẦU TUẦN 47  (Sinh hoạt theo lớp)

Ngày/Tháng

Nội dung

Người phụ trách

 

THỨ HAI

22/6

- Nghi lễ:

+ Học sinh tập trung chào cờ theo lớp

+ Các lớp chuẩn bị đội cờ của lớp

+ Trống (nhạc), khẩu hiệu Liên đội

Đội nghi lễ lớp

- Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động tuần 47 và triển khai hoạt động tuần 48

- Triển khai lịch kiểm tra kì II

GVCN và ban cán sự lớp

 

Nơi nhận:
- Các Tổ, CB, GV,NV (t/h);
- Đăng Website đơn vị;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

  Trần Văn Nầy

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II

 

Ngày

Buổi

Môn

Giờ phát đề

Giờ làm bài

24/6/2020

( Thứ 4)

Sáng

Văn 9, Văn 8

Hóa 9; Hóa 8

6 giờ 40’

8 giờ 30’

6 giờ 45’ – 8 giờ 15’

8 giờ 35’ – 9 giờ 20’

Chiều

Toán 6; Toán 7; Địa 8

Địa 6; Địa 7

14 giờ 00’

16 giờ 00’

14 giờ 05’ – 15 giờ 35’

16 giờ 05’ – 16 giờ 50’

 

25/6/2020

( Thứ 5)

Sáng

Sinh 9; Sinh 8 Anh 7;

Vật lí 9;Vật lí 8;Sinh 6;

6 giờ 40’

7 giờ 45’

6 giờ 45’ – 7 giờ 30’

7 giờ 50’ – 8 giờ 35’

Chiều

Sử 6; Sử 7; Sử 9

Anh 6; Anh 8, Sinh 7

14 giờ 00’

15 giờ 00’

14 giờ 05’ – 14 giờ 50’

15 giờ 05’ – 15 giờ 50’

 

26/6/2020

( Thứ 6)

Sáng

Toán 9; Toán 8

Địa 9; Sử 8

6 giờ 40’

8 giờ 30’

6 giờ 45’ – 8 giờ 15’

8 giờ 35’ – 9 giờ 20’

Chiều

Vật lí 6; Vật lí 7; Anh 9

Văn 6; Văn 7

14 giờ 00’

15 giờ 00’

14 giờ 05’ – 14 giờ 50’

15 giờ 05’ – 16 giờ 30’

          - Các môn MT, ÂN, TD, CN, GDCD, Tin: GVBM tự kiểm tra theo PPCT và TKB trước ngày 22/6/2020.


TRƯỜNG THCS AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882535 - Email: thcsanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com