THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 109
Số lượt truy cập: 8622605
QUẢNG CÁO
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 44-45 31/05/2020 8:58:22 SA

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 44

(Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

Giáo viên trực

Cô Ngô Thị Hoa

Thầy Võ Đức Thành

Lớp trực

Lớp 6.2

Lớp 9.3

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Ghi chú

HAI

01/6

Sáng

-      Dạy học toàn trường

-      Các đ/c GV mới tuyển dụng nhận nhiệm vụ. (đ/c Giang PHT hướng dẫn và chỉ đạo bàn giao cụ thể)

-      Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 7

 

Chiều

-          14h00 Hội ý HĐSP và công đoàn

-          15h30 SH Chi bộ

BA

02/6

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

03/6

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

NĂM

04/6

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

SÁU

05/6

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

BẢY

06/6

Sáng

-          Dạy và học toàn trường

 

Chiều

-          Bồi dưỡng HSG lớp 7 và dạy ôn lớp 9

CN

07/6

 

 

 

NỘI DUNG SINH HOẠT ĐẦU TUẦN 42 (Sinh hoạt theo lớp)

Ngày/Tháng

Nội dung

Người phụ trách

 

THỨ HAI

01/6

- Nghi lễ:

+ Học sinh tập trung chào cờ theo lớp

+ Các lớp chuẩn bị đội cờ của lớp

+ Trống (nhạc), khẩu hiệu Liên đội

Đội nghi lễ lớp

- Các lớp tổ chức sinh hoạt đánh giá kết quả thực hiện hoạt động tháng 5 và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2020.

- Các chi đội tổ sinh hoạt chức kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi.

GVCN và ban cán sự lớp; Ban chỉ huy chi đội.

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 45

(Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

Giáo viên trực

Cô Phạm Thị Tuyết Nhung

Cô Nguyễn Thị Tố Nga

Lớp trực

Lớp 6.3

Lớp 8.1

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Ghi chú

HAI

08/6

Sáng

-      Dạy học toàn trường

 

Chiều

-          14h00 SHCM

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 7; 16h30 gặp mặt học sinh và GV bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 7.

BA

09/6

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

10/6

Sáng

-          Dạy và học – Thi học sinh giỏi lớp 7 (đ/c Hà và đ/c Trang dẫn đoàn cùng GV bồi dưỡng)

 

Chiều

-          Dạy và học

NĂM

11/6

Sáng

-          Dạy và học

– Chấm thi học sinh giỏi lớp 7 (theo công lệnh)

 

Chiều

-          Dạy và học

SÁU

12/6

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

BẢY

13/6

Sáng

-          Dạy và học toàn trường

 

Chiều

-          Dạy ôn

CN

14/6

 

 

 

NỘI DUNG SINH HOẠT ĐẦU TUẦN 45 (Sinh hoạt theo lớp)

Ngày/Tháng

Nội dung

Người phụ trách

 

THỨ HAI

08/6

- Nghi lễ:

+ Học sinh tập trung chào cờ theo lớp

+ Các lớp chuẩn bị đội cờ của lớp

+ Trống (nhạc), khẩu hiệu Liên đội

Đội nghi lễ lớp

- Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động tuần 44 và triển khai hoạt động tuần 45

GVCN và ban cán sự lớp

 

Nơi nhận:
- Các Tổ, CB, GV,NV (t/h);
- Đăng Website đơn vị;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

   Trần Văn Nầy

 


TRƯỜNG THCS AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882535 - Email: thcsanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com