THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 82
Số lượt truy cập: 7684148
QUẢNG CÁO
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34-35 16/03/2020 6:51:34 SA

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34

(Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020)

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Giáo viên trực

Theo phân công

Theo phân công

Lớp trực

Lớp

Lớp

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người trực chiều

HAI

16/3

Sáng

-          8h00 Hội ý HĐSP – 9h00 SH CHI BỘ

-          Tổ KHTN trực vệ sinh phong quang

-          Đ/c Tính hoàn thành hồ sơ quyết tóan ngân sách năm 2019.

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

-          LĐ: TT.TP tổ KHTN

-          đ/c Hà

-          đ/c Quỳnh

BA

17/3

Sáng

-          Tổ KHXH trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

-          LĐ: TT.TP tổ KHXH

-          đ/c Sáo

-          đ/c Giang

18/3

Sáng

-          Tổ KHBMC và tổ VP trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

-          13h30 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ AN THỦY (ngày 18 và 19/3)

-          LĐ: TT.TP tổ KHBMC

-          đ/c Trang

-          đ/c H.Trang

NĂM

19/3

Sáng

-          Tổ KHTN trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

-          LĐ: TT.TP tổ KHTN

-          đ/c Hà

-          đ/c Quỳnh

SÁU

20/3

Sáng

-          Tổ KHXH trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

-          LĐ: TT.TP tổ KHXH

-          đ/c Sáo

-          đ/c Giang

BẢY

21/3

Sáng

-          8h00 Hội ý HĐSP

-          Tổ KHBMC và Văn phòng trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

-          LĐ: TT.TP tổ KHBMC

-          đ/c Trang

-          đ/c H.Trang

CN

22/3

 

-           

 

 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 35

(Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020)

 

 

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Giáo viên trực

Theo phân công

Theo phân công

Lớp trực

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người trực chiều

HAI

23/3

Sáng

-          6h45- 7h30 GVCN và hộ trợ chủ nhiệm nắm bắt tình hình học sinh và hướng dẫn học sinh phòng chống dịch Covid-2019. Báo cáo tình hình học sinh về HT qua hộp thư nội bộ trước 9h00.

-          7h30 Dạy và học khối 8,9

-          Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6,7

 

Chiều

-          13h00- 13h30 GVCN và hộ trợ chủ nhiệm nắm bắt tình hình học sinh và hướng dẫn học sinh phòng chống dịch Covid-2019. Báo cáo tình hình học sinh về HT qua hộp thư nội bộ trước 15h00.

-          13h30 Dạy và học khối 6,7

-          Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8

-           

BA

24/3

Sáng

-          Dạy và học

-          Các đội tuyển HSG tăng cường bồi dưỡng

 

Chiều

-          Dạy và học

-          Các đội tuyển HSG tăng cường bồi dưỡng

-           

25/3

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

-           

NĂM

26/3

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

-           

SÁU

27/3

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

-           

BẢY

28/3

Sáng

-          Dạy và học toàn trường

 

Chiều

-          14h00 Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6,7,8

-           

CN

29/3

 

-           

 

HAI

30/3

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          13h30 Họp HĐSP – 14h30 Bồi dưỡng HSG tăng cường

 

 

Nơi nhận:
- Các Tổ, CB, GV,NV (t/h);
- Đăng Website đơn vị;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

  Trần Văn Nầy


TRƯỜNG THCS AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882535 - Email: thcsanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com