THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 85
Số lượt truy cập: 8622605
QUẢNG CÁO
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 40 - 41 06/05/2020 10:12:29 SA

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 40

(Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

Giáo viên trực

Cô Lê Thị Nga

Cô Võ Thị Hiệp

Lớp trực

Lớp 7.2

Lớp 8.2

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người trực chiều

HAI

04/5

Sáng

-          6h45 GVCN và hổ trợ CN đón học sinh lớp 8,9 đến trường

-          7h15 Học sinh lớp 8,9 học

 

Chiều

-          12h45 GVCN và Hổ trợ CN đón học sinh lớp 6,7 đến trường

-          13h15 Học sinh lớp 6,7 học

BA

05/5

Sáng

-          Dạy và học – Triển khai BDHSG lớp 7,8

 

Chiều

-          Dạy và học

06/5

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

NĂM

07/5

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

SÁU

08/5

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

BẢY

09/5

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

CN

10/5

 

 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 41

(Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

P.Hiệu trưởng

Giáo viên trực

Cô Bùi Thị Loan

Cô Phạm Thị Bảy

Lớp trực

Lớp 7.3

Lớp 8.3

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người trực chiều

HAI

11/5

Sáng

-          Khối 8,9 Dạy học

 

Chiều

-          Khối 6,7 Dạy học

BA

12/5

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

13/5

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

NĂM

14/5

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

SÁU

15/5

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

BẢY

16/5

Sáng

-          Dạy và học toàn trường

 

Chiều

-          14h00 HỘI Ý HĐSP

CN

17/5

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Các Tổ, CB, GV,NV (t/h);
- Đăng Website đơn vị;
- Lưu: VT.

                HIỆU TRƯỞNG

           (Đã ký)

              Trần Văn Nầy


TRƯỜNG THCS AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882535 - Email: thcsanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com