THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 86
Số lượt truy cập: 7684148
QUẢNG CÁO
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29 - 30 17/02/2020 6:01:24 CH

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 29

(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

Người trực, lớp trực

Ngày thứ 2,3,4,5

Ngày thứ 6,7

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Giáo viên trực

Theo phân công

Theo phân công

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

GV trực chiều

HAI

17/02

Sáng

-          8h00 Hội ý HĐSP

-          Tổ KHTN trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

đ/c Hà, Hiệp

BA

18/02

Sáng

-          Tổ KHXH trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

đ/c Sáo, Loan, Quỳnh

19/02

Sáng

-          Tổ KHBMC và tổ VP trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

đ/c Trang, Thảo, Giang

NĂM

20/02

Sáng

-          Tổ KHTN trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

đ/c Hà, Thu, Hiếu

SÁU

21/02

Sáng

-          Tổ KHXH trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

đ/c Sáo, Hưng, Tố Nga

BẢY

22/02

Sáng

-          8h00 Hội ý HĐSP

-          Tổ KHBMC và Văn phòng trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

đ/c Trang, Hồng, Giang

CN

23/02

Sáng

-           

 

Chiều

-           

 


LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

(Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)

Người trực trực

Ngày thứ 2,3,4,5

Ngày thứ 6,7

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng

Giáo viên trực

Theo phân công

Theo phân công

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người phụ trách

HAI

24/02

Sáng

-          8h00 Hội ý HĐSP

-          Tổ KHTN trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

đ/c Hà, Lê Nga, Lan

BA

25/02

Sáng

-          Tổ KHXH trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

đ/c Sáo, Hoa, H.Trang

26/02

Sáng

-          Tổ KHBMC và tổ VP trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

đ/c Trang, Nhung, Quỳnh

NĂM

27/02

Sáng

-          Tổ KHTN trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

đ/c Hà, Hiền, Kiều

SÁU

28/02

Sáng

-          Tổ KHXH trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

đ/c Sáo, Thúy, Bảy

BẢY

29/02

Sáng

-          8h00 Hội ý HĐSP

-          Tổ KHBMC và Văn phòng trực vệ sinh phong quang

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương

đ/c Trang, Huệ, Tình

CN

01/3

 

 

 

BẢY

02/03

Sáng

-          6h45 Đón học sinh tựu trường sau đợt nghỉ phòng dịch

-          7h00 Dạy và học

 

Chiều

-          13h30 Bồi dưỡng học sinh giỏi các đội tuyển lớp 6,7,8

đ/c Tính, H.Trang

 

Nơi nhận:
- Các Tổ, CB, GV,NV (t/h);
- Đăng Website đơn vị;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

  Trần Văn Nầy

 

 

 

 


TRƯỜNG THCS AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882535 - Email: thcsanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com