THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 77
Số lượt truy cập: 7392332
QUẢNG CÁO
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27 - 28 (Điều chỉnh) 01/02/2020 9:33:21 SA

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 27

(Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

 

 

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên trực

Cô Lê Thị Nga

Cô Võ Thị Hiệp

Lớp trực

Lớp 7.2

Lớp 8.2

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người phụ trách

HAI

03/02

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          13h30 Sinh hoạt chi bộ

-          15h00 Sinh hoạt chuyên môn

 

BA

04/02

Sáng

-          7h30 CB-GV tập trung nắm tình hình dịch bệnh Corona ở học sinh

-          8h00 HT họp quán triệt và triển khai công tác phòng dịch bệnh tại phòng GD

-          8h00 HT họp quán triệt và triển khai công tác phòng dịch bệnh tại xã

 

Chiều

-          14h00 Họp quán triệt và triển khai công tác phòng dịch bệnh tại đơn vị

 

05/02

Sáng

-          8h00 CB-GV tập trung làm vệ sinh phong quang và khử trùng tại trường.

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt diễn biến và tình hình phòng chống dịch của học sinh tại địa phương

 

NĂM

06/02

Sáng

-          8h00 Hội ý HĐSP

-          CB-GV tiếp tục làm vệ sinh phong quang và khử trùng tại trường.

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt diễn biến và tình hình phòng chống dịch của học sinh tại địa phương

 

SÁU

07/02

Sáng

-          8h00 CB-GV tập trung và báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh xảy ra đối với học sinh tại địa phương của học sinh lớp mình.

 

Chiều

-          Các thành viên tiếp tục nắm bắt diễn biến và tình hình phòng chống dịch của học sinh tại địa phương

 

BẢY

08/02

Sáng

-          8h00 CB-GV tập trung tiếp tục làm vệ sinh phong quang và khử trùng tại trường đợt 2.

 

Chiều

-          Các thành viên tiếp tục nắm bắt diễn biến và tình hình phòng chống dịch của học sinh tại địa phương

 

CN

09/02

 

 

 

HAI

10/02

Sáng

-          8h00 Hội ý HĐSP các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương và đề xuất phương án cho học sinh tựu trường.

 

Chiều

-          Rà soát và kiểm tra các điều kiện để học sinh tựu trường đảm bảo an toàn.

 

 

NỘI DUNG SINH HOẠT ĐẦU TUẦN 27

Ngày/Tháng

Nội dung

Người phụ trách

 

THỨ NĂM

03/02

- Nghi lễ

Đội nghi lễ

- Nhận xét tuần 26

GV trực tuần

- Tuyên truyền phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra

Cán bộ y tế

 

Nơi nhận:
- Các Tổ, CB, GV,NV (t/h);
- Đăng Website đơn vị;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Trần Văn Nầy

 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 28

(Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

 

 

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên trực

Cô Bùi Thị Loan

Cô Phạm Thị Bảy

Lớp trực

Lớp 7.3

Lớp 8.3

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người phụ trách

HAI

10/02

Sáng

-          8h00 Hội ý HĐSP các thành viên nắm bắt và báo cáo tình hình dịch bệnh đối với học sinh tại địa phương và đề xuất phương án cho học sinh tựu trường.

 

Chiều

-          Rà soát và kiểm tra các điều kiện để học sinh tựu trường đảm bảo an toàn.

 

BA

11/02

Sáng

-          8h00 CB-GV tập trung làm vệ sinh phong quang và khử trùng chuẩn bị các điều kiện cho học sinh tựu trường.

 

Chiều

-          Các thành viên nắm bắt diễn biến và tình hình phòng chống dịch của học sinh tại địa phương và triển khai phương án tựu trường của học sinh

 

12/02

Sáng

-          6h45-7h00 nắm bắt tình hình học sinh tựu trường

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

 

NĂM

13/02

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

 

SÁU

14/02

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

 

BẢY

15/02

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Bồi dưỡng học sinh giỏi và dạy ôn lớp 9

 

CN

16/02

 

 

 

HAI

17/02

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          13h30 SHCM

 

 

Nơi nhận:
- Các Tổ, CB, GV,NV (t/h);
- Đăng Website đơn vị;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

  Trần Văn Nầy


TRƯỜNG THCS AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882535 - Email: thcsanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com