THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 12
Số lượt truy cập: 7257069
QUẢNG CÁO
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17-18 25/11/2019 8:32:29 SA

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 17

(Từ 25/11 đến 01/12/2019)

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên trực

Cô Lê Thị Tình

Cô Nguyễn Thị Thúy

Lớp trực

Lớp 6.4

Lớp 9.1

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người phụ trách

HAI

25/11

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy ôn và BDHSG bù ngày thứ 3

 

BA

26/11

Sáng

-          Dạy và học toàn trường.

 

Chiều

-          13h30 Sinh hoạt chuyên môn cụm 1 tại THCS Kiến Giang

 

27/11

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

 

NĂM

28/11

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

 

SÁU

29/11

Sáng

-          Dạy và học – Thi KHKT cấp huyện

 

Chiều

-          Dạy và học

 

BẢY

 30/11

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

 

CN

01/12

 

 

 

HAI

02/12

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          13h30 Họp HĐSP – 15h30 Sinh hoạt công đoàn

 

 

NỘI DUNG SINH HOẠT ĐẦU TUẦN TUẦN 17

Ngày/Tháng

Nội dung

Người phụ trách

 

THỨ HAI

25/11

- Nghi lễ

Đội nghi lễ

- Nhận xét tuần 16 (bằng văn bản)

GV trực tuần

-Đánh giá hoạt động Đội tháng 11 và triển khai hoạt động Đội tháng 12

TPT Đội

- Triển khai kế hoạch ôn tập kiểm tra học kì I

PHT

 

 

Nơi nhận:
- Các Tổ, CB, GV,NV (t/h);
- Đăng Website đơn vị;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

                        Trần Văn Nầy

 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18

(Từ 02/12 đến 08/12/2019)

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên trực

Cô Vũ Thị Diệu Thu

Cô Trần Thị Thảo

Lớp trực

Lớp 7.1

Lớp 9.2

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người phụ trách

HAI

02/12

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          13h30 Họp HĐSP – 16h00 Sinh hoạt công đoàn

 

BA

03/12

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

 

04/12

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

 

NĂM

05/12

Sáng

-          Dạy và học - Nộp đăng kí in đề và làm đĩa

 

Chiều

-          Dạy và học

 

SÁU

06/12

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

 

BẢY

 07/12

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Bồi dưỡng HSG và huấn luyện HS năng khiếu

 

CN

08/12

 

 

 

HAI

09/12

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          13h30 SHCM

 

 

NỘI DUNG SINH HOẠT ĐẦU TUẦN TUẦN 18

Ngày/Tháng

Nội dung

Người phụ trách

 

THỨ HAI

02/12

- Nghi lễ

Đội nghi lễ

- Nhận xét tuần 17

GV trực tuần

Giới thiệu sách chủ đề tháng 12

TV và CTV

- Sơ kết thi đua đợt 1

TPT Đội

 

 

Nơi nhận:
- Các Tổ, CB, GV,NV (t/h);
- Đăng Website đơn vị;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

  Trần Văn Nầy


TRƯỜNG THCS AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882535 - Email: thcsanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com