THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 58
Số lượt truy cập: 4253952
QUANG CÁO
Phân phối chương trình năm học 2017 - 2018


I. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN

TT

Tên văn bản

Đơn vị

ban hành

1

CV số 1161/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2014 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung, chương trình các môn học năm học 2014-2015.

SỞ GD&ĐT

2

CV số 835/GD&ĐT-THCS ngày 19/9/2014 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung, chương trình các môn học năm học 2014-2015.

PHÒNG GD&ĐT

3

CV số 915/GD&ĐT-THCS ngày 14/10/2014 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về Hướng dẫn chuẩn y việc điều chỉnh nội dung chương trình các môn học 2014-2015.

PHÒNG GD&ĐT

4

CV số 963/GD&ĐT-THCS ngày 22/10/2014 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về Hướng dẫn thêm về việc thực hiện Công văn số 1661/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2014.

PHÒNG GD&ĐT

5

Tờ trình số 03/TT-THCS ngày 15/8/2015 của Trường THCS An Thủy về việc đề nghị điều chỉnh nội dung, chương trình các môn học từ năm học 2015-2016.

TRƯỜNG THCS

6

CV số 647/GD&ĐT ngày 04/9/2015 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về trả lời tờ trình các đơn vị về việc điều chỉnh chương trình cấp THCS.

PHÒNG GD&ĐT

7

CV ngày  /8/2015 của Phòng GD&ĐT về trả lời tờ trình số 03 của trường THCS An Thủy.

PHÒNG GD&ĐT

8

Hướng dẫn số 47/HD-THCS ngày 20/8/2016 của trường THCS An Thủy về việc thực hiện nội dung và chương trình năm học 2016-2017.

TRƯỜNG THCS

 

 

 

  

 II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2017-2018 

TT

Phân phối CT các môn

Ghi chú

1

- PPCT Ngữ Văn 6,7,8

- Giảm tải Môn Ngữ Văn

(Sở GD&ĐT-Áp dụng từ 2011-2012)

- Ngữ Văn 9 (Đề xuất điều chỉnh)

(Áp dụng từ năm học 2015-2016)

2

- PPCT Lịch Sử

- Giảm tải Môn Lịch Sử

(Sở GD&ĐT-Áp dụng từ 2011-2012)

3

- PPCT Địa Lí

- Giảm tải Môn Địa Lí

(Sở GD&ĐT-Áp dụng từ 2011-2012)

4

- PPCT Tiếng Anh 6, 7 (Hệ 10 năm)

- PPCT Tiếng Anh 8 (Hệ 10 năm)

(Áp dụng từ năm học 2016-2017)

(Áp dụng từ năm học 2017-2018)

- PPCT Tiếng Anh 9

- Giảm tải Môn Tiếng Anh

(Sở GD&ĐT-Áp dụng từ 2011-2012)

5

- PPCT Âm Nhạc

- Giảm tải Môn Âm Nhạc

(Sở GD&ĐT-Áp dụng từ 2011-2012)

6

- PPCT Mĩ Thuật

- Giảm tải Môn Mĩ Thuật

(Sở GD&ĐT-Áp dụng từ 2011-2012)

7

- PPCT GDCD

- Giảm tải Môn GDCD

(Sở GD&ĐT-Áp dụng từ 2011-2012)

8

- PPCT Toán

- Giảm tải Môn Toán

(Sở GD&ĐT-Áp dụng từ 2011-2012)

9

- PPCT Vật Lí

- Giảm tải Môn Vật Lí

(Sở GD&ĐT-Áp dụng từ 2011-2012)

10

- PPCT Hóa học

- Giảm tải Môn Hóa học

(Sở GD&ĐT-Áp dụng từ 2011-2012)

11

- PPCT Sinh Học

- Giảm tải Môn Sinh học

(Sở GD&ĐT-Áp dụng từ 2011-2012)

12

- PPCT Tin (áp dụng từ 25/8/2014)

- Điều chỉnh PPCT Tin (áp dụng từ 29/10/2015)

(Sở GD&ĐT-Áp dụng từ 2014-2015)

13

- PPCT Thể dục (Đang chờ duyệt)

- Giảm tải Môn Thể dục


14

- PPCT Công Nghệ 6

- Giảm tải Môn Công Nghệ

(Sở GD&ĐT-Áp dụng từ 2011-2012)

- PPCT Công Nghệ 7,8,9 (Đề xuất điều  chỉnh)

(Áp dụng từ năm học 2015-2016)

 

Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Trần Văn Nầy
Trần Văn Nầy
Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
P. Hiệu trưởng
Bùi Thị Luyến
Bùi Thị Luyến
P.TT tổ Văn phòng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS AN THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882535 * Email: thcsanthuy@lethuy.edu.vn