THÔNG BÁO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 24
Số lượt truy cập: 10340188
QUẢNG CÁO
Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Quảng Bình nơi góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động 20/05/2018 5:35:57 CH
Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Quảng Bìnhđược thành lập theo Quyết định số 83/QĐ-LĐLĐ ngày 27/6/2014 của ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh với các hoạt động chủ yếu: Hướng dẫn, giải đáp pháp luật; cung cấp ý kiến pháp lý; tư vấn, soạn thảo đơn, hợp đồng và các giấy tờ khác; cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp lý; kiến nghị giải quyết yêu cầu, đề nghị của người được tư vấn pháp luật; đại diện cho người được tư vấn pháp luật thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; các hoạt động khác liên quan đến trợ giúp pháp lý phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

TTTVCD.jpg

Bộ máy cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Quảng Bình gồm có giám đốc Trung tâm là người điều hành chung, có 03 cán bộ nghiệp vụ và 02 cán bộ tư vấn viên. Lĩnh vực tư vấn chủ yếu là pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, và công đoàn. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm đã nhận tư vấn trực tiếp hoặc thông qua số điện thoại của Trung tâm cho trên 300 lượt đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh nhà. Điều đáng lưu ý là tất cả các trường hợp tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp đều miễn phí.Khi các Công đoàn cơ sở hoặc các doanh nghiệp có nhu cầu tuyên truyền, tư vấn, đối thoại pháp luật tại đơn vị thì Trung tâm cử cán bộ đến tuyên truyền, tư vấn, đối thoại trực tiếp. Hàng năm, phối hợp chặt chẽ với ban Tuyên giáo, ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức các cuộc tuyên truyền, tư vấn, đối thoại trực tiếp tại doanh nghiệp về pháp Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và một số chương trình khác. Từ năm 2015 đến nay đã tổ chức được 14 cuộc đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội cho gần 3.000 cán bộ công đoàn và công nhân lao động tại công ty TNHHMTV lâm công nghiệp Long Đại,công ty may S&D, công ty cổ phần Lệ Ninh, Khu Kinh tế Hòn La, Liên đoàn Lao động huyện Quảng Trạch; Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn, Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa, công ty Cổ phần vật liệu xây dựng 1/5;Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Hới; Xí nghiệp May Hà Quảng và tổ chức 04 lớp tập huấn cho gần 1.000 lượt cán bộ công đoàn, đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tham gia tổ tư vấn pháp luật ở các cấp công đoàn trong toàn tỉnh. Trung tâm đã phối hợp với ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp đến các công đoàn trực thuộc, đoàn viên, người lao động trên 20 đầu tài liệu, tờ gấp liên quan đến pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến và tìm hiểu pháp luật cho các đối tượng, đồng thời đăng tải kịp thời các câu hỏi và trả lời lên trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh, có gần 3.000 đoàn viên, người lao động truy cập nghiên cứu, tìm hiểu. Ngoài việc trực tiếp thực hiện công tác tư vấn pháp luật, cán bộ Trung tâm đã tham gia xây dựng các văn bản pháp luật theo chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của tỉnh; phối hợp tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động; tham gia giám sát kiểm tra thực hiện pháp luật lao động khi ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát.

Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Quảng Bình tuy mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng đã hướng trọng tâm vào việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ người lao động bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Hoạt động đúng theo quy chế đề ra; hỗ trợ người lao động kiến nghị với doanh nghiệp thực hiện đúng nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thực hiện trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản; chi trả đúng và đầy đủ trợ cấp thôi việc, mất việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, tiền thưởng, chế độ phép năm, tiền làm thêm giờ, phụ cấp nặng nhọc độc hại; bảo đảm trình tự, thủ tục quy định khi kỷ luật lao động…

 Thông qua hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật đã góp phần giúp người lao động hiểu rõ hơn về những nội dung có liên quan đến người lao động được quy định trong pháp luật lao động, từ đó có thể tự bảo vệ được mình; can thiệp kịp thời khi người lao động bị xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; tổ chức công đoàn thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập hợp ngày càng nhiều lao động tự nguyện tham gia, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Hoạt động tư vấn pháp luật góp phần củng cố quan hệ lao động, hạn chế các tranh chấp lao động và đình công không đúng trình tự quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Quảng Bình cần tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động, giúp người lao động hiểu biết, giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội theo quy định của pháp luật. Cán bộ tư vấn pháp luật công đoàn cần năng động, đổi mới và đa dạng hóa hình thức tư vấn; chủ động nắm tình hình việc thực hiện chế độ, chính sách, những vấn đề bức xúc trong đoàn viên, người lao động. Thường xuyên phối hợp tốt với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức các cuộc tuyên truyền, đối thoại trực tiếp giữa công nhân lao động và chủ doanh nghiệp về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Riêng năm 2018, Trung tâm tư vấn pháp luật phối hợp với các ban cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, sở Tư pháp,… tổ chức từ 7 đến 8 cuộc ph biến, tuyên truyn pháp luật lao động và đối thoại trực tiếp tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và có từ 1.500 đến 1.800 đoàn viên, người lao động tham dự. Trực tiếp tư vấn pháp luật từ 150 - 200 cuộc tư vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại cho đoàn viên, người lao động;tập trung xây dựng nội dung các câu hỏi - đáp pháp luật để đăng tải trên website Liên đoàn Lao động tỉnh giúp đoàn viên, người lao động tìm hiểu được thuận lợi,đáp ứng nhanh, tư vấn đúng pháp luật, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.Đặc biệt, năm 2018 là năm Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XVIII, vì thế yêu cầu Trung tâm tư vấn pháp luật phát huy tốt vai trò của mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh.

Thu Hà 

(Nguồn: website LĐLĐ tỉnh Quảng Bình)

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Hồ Thị Minh Ngọc
Hồ Thị Minh Ngọc
Hiệu trưởng
Nguyễn Minh Thanh
Nguyễn Minh Thanh
P.Hiệu trưởng
Lê Quang Năm
Lê Quang Năm
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882535 - Email: thcsanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com