THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 69
Số lượt truy cập: 7452097
QUẢNG CÁO
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2017-2018

 

 Thứ Bảy, 26/5/2018

Kế hoạch tổng kết năm học 2017-2018 & Phân công triển khai thực hiện

 Thứ Năm, 24/5/2018

Chương trình Lễ ra trường HS lớp 9 niên khóa 2014-2018

 Thứ Hai, 21/5/2018

Kế hoạch hoạt động tuần 43, 44 (từ 21/5 đến 31/5)-Có điều chỉnh, bổ sung

▪ Đánh giá viên chức & đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp:

Các biểu mẫu và Hướng dẫn đánh giá Viên chức & Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.

▪ Công tác BDTX cuối năm:

1/ Mẫu 4- Phiếu tự đánh giá công tác BDTX của giáo viên năm học 2017-2018 (Mẫu dành cho giáo viên. GV in, tự đánh giá và nộp cho Tổ để đánh giá).

2/ Mẫu 5- Phiếu tổng hợp đánh giá công tác BDTX của GV trong tổ năm học 2017-2018 (Mẫu dành cho Tổ chuyên môn).

3/ Mẫu- Báo cáo đánh giá công tác BDTX của Tổ chuyên môn năm học 2017-2018 (Mẫu Báo cáo tổng kết của Tổ chuyên môn).

4/ Mẫu 4- Phiếu tự đánh giá & Tổ đánh giá công tác BDTX của Cán bộ quản lý (HT & P.HT) năm học 2017-2018 (Mẫu dành cho CBQL).

 Thứ Bảy, 19/5/2018

Thông báo về đánh giá kỳ kiểm tra 6,7,8 của Phòng GD và triển khai kế hoạch tiếp nối

Công văn số 349 của Phòng GD về đánh giá kỳ kiểm tra 6,7,8 và lựa chọn HS tham gia bồi dưỡng Toán-Văn-Anh lớp 8 trong năm học 2018-2019;

Danh sách HS chọn bồi dưỡng (toàn huyện);

Mẫu đơn xin tham gia bồi dưỡng HSG Toán-Văn-Anh 8 tại THCS Kiến Giang.

 Thứ Sáu, 18/5/2018

Thời khóa biểu dạy bù hoàn thành chương trình-Khối 6, 7 (Dạy vào buổi Sáng).

Thời khóa biểu dạy bù hoàn thành chương trình-Khối 8, 9 (Dạy vào buổi Chiều).

 Thứ Năm, 17/5/2018

Thông báo về việc làm hồ sơ đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục”.

Công văn số 348/GD&ĐT ngày 17/5/2018 của Phòng GD&DT Lệ Thủy về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục”.

 Thứ Tư, 16/5/2018

Thông báo về việc GVBM, GVCN củ soát lại việc vào điểm, cộng điểm. 

 Chủ Nhật, 13/5/2018

Kế hoạch hoạt động Tuần 42 (từ 14/5 đến 20/5)

Mẫu- Báo cáo tiến độ chương trình HK2 (kết thúc CT HK2)

Kế hoạch nghiệm thu, bàn giao chất lượng T.Anh TH số 1 & số 2 An Thủy:

- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, chuyển giao chất lượng môn Tiếng Anh lớp 5 tại TH số 1 An Thủy.

- Kế hoạch nghiệm thu, chuyển giao chất lượng môn Tiếng Anh lớp 5 tại TH số 1 An Thủy.

- Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, chuyển giao chất lượng môn Tiếng Anh lớp 5 tại TH số 2 An Thủy.

- Kế hoạch nghiệm thu, chuyển giao chất lượng môn Tiếng Anh lớp 5 tại TH số 2 An Thủy.

 Thứ Bảy, 12/5/2018

Thông báo về việc báo cáo chất lượng học kỳ 2 và năm học 2017-2018

Biểu mẫu báo cáo chất lượng kiểm tra HK2:

- Mẫu 1: Báo cáo chất lượng kiểm tra HK2 các môn xếp loại (GVBM)

- Mẫu 2: Báo cáo chất lượng kiểm tra HK2 các môn tính điểm (GVBM)

- Mẫu 3: Tổng hợp chất lượng kiểm tra HK2 các môn xếp loại (Tổ CM)

- Mẫu 4: Tổng hợp chất lượng kiểm tra HK2 các môn tính điểm (Tổ CM)

Biểu mẫu báo cáo chất lượng TBM cả năm theo Thông tư 58 của BGD:

- Mẫu 5: Báo cáo chất lượng trung bình môn (TBM) cả năm các môn Xếp loại theo TT 58- (GVBM)

- Mẫu 6: Báo cáo chất lượng TBM cả năm các môn Tính điểm theo TT 58- (GVBM)

- Mẫu 7: Báo cáo tổng hợp TBM cả năm các môn Tính điểm theo TT 58- (Tổ CM)

- Mẫu 8: Báo cáo tổng hợp TBM cả năm các môn Xếp loại theo TT 58- (Tổ CM)

- Mẫu 9: Báo cáo chất lượng 2 mặt cả năm (HL & HK) TT 58- (GVCN)

- Mẫu 10: Báo cáo tổng hợp chất lượng 2 mặt cả năm (HL & HK) TT 58- (Tổ CM)

 Thứ Hai, 07/5/2018

Văn bản triển khai, điều hành kiểm tra Học kỳ 2: 

1/ Kế hoạch kiểm tra HK2 (đăng lại)

2/ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra HK2

3/ Quyết định thành lập Hội đồng ra đề, coi, chấm kiểm tra HK2

4/ Phân công GV chấm bài kiểm tra HK2

5/ Nội quy kiểm tra HK2

6/ Lịch kiểm tra HK2

7/ Hiệu lệnh trống

8/ Sơ đồ bố trí phòng kiểm tra

9/ Danh sách HS các phòng kiểm tra HK2

 Thứ Bảy, 05/5/2018

KH lao động vệ sinh tuần 40 (Thực hiện trong ngày 04/5 và 05/5)

KH chuẩn bị đón đoàn K.tra của Sở GD & chuẩn bị k.tra HK2  

 Thứ Năm, 03/5/2018

▪ TKB dạy bù (Đợt 1, áp dụng ngày 04/5 và sáng 06/5)

 Lưu ý thêm về TKB dạy bù (Đợt 1, áp dụng ngày 04/5 và sáng 06/5) 

Thông báo về việc nộp đề kiểm tra, giáo án thao giảng, đề cương, SKKN...

 Thứ Tư, 02/5/2018

 Thông báo về Kế hoạch chuyển giao chất lượng lớp 5

KH chuyển giao chất lượng lớp 5 tại TH số 1 An Thủy

KH chuyển giao chất lượng lớp 5 tại TH số 2 An Thủy

 Thứ Sáu, 27/4/2018

Thông báo bổ sung CB,GV trực dịp 30/4 & 01/5

Lịch phân công trực dịp Lễ 30/4 & 01/5 (Bổ sung)

TKB dạy ôn Toán-Văn-Anh-Sử 9 (Áp dụng từ 02/5 đến 05/5)

 Thứ Năm, 26/4/2018

Lưu ý thêm về báo cáo thực hiện chương trình dạy học

Mẫu báo cáo chương trình & Đăng ký dạy bù (có bổ sung)

Thông báo về việc củ soát các nội dung chuẩn bị cho kiểm tra chất lượng trang Thông tin điện tử của nhà trường 

Các văn bản triển khai:

1. Quyết định thành lập ban củ soát & Phân công nhiệm vụ các thành viên;

2. Quyết định số 837/QĐ-GD&ĐT ngày 09/10/2015 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc ban hành Tiêu chí đánh giá Trang thông tin điện tử các đơn vị thuộc Phòng GD&ĐT Lệ Thủy (Đăng lại);

3. Quyết định về việc thành lập Ban biên tập nội dung Trang thông tin điện tử (Website) Trường THCS An Thuỷ- Năm học 2017-2018 (Đăng lại);

4. Kế hoạch số 233/KH-GD-ĐT ngày 13/4/2018 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về tổ chức đánh giá chất lượng Trang thông tin điện tử các đơn vị thuộc Phòng GD&ĐT Lệ Thủy.

 Thứ Ba, 24/4/2018

Phân công trực dịp Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 01/5

 Thứ Hai, 23/4/2018

Thông báo về kế hoạch kiểm tra HK2 

Kế hoạch kiểm tra HK2

Mẫu ra đề kiểm tra HK2 (Các môn trường ra đề)

Mẫu báo cáo chương trình (Dành cho GV và Tổ CM)

 Thứ Bảy, 21/4/2018

Lịch hoạt động Tuần 39, 40, 41 (Từ 23/4 đến 13/5)

Phân công dạy thay Tuần 39

 Thứ Sáu, 20/4/2018

Phân công dẫn đoàn HS dự k.tra HSG cấp huyện & CV điều động coi k.tra của PGD

Quyết định điều động GV coi kiểm tra HSG 6, 7 của Phòng GD

Danh sách đăng ký dự thi các môn HSG 6, 7 (Trường lập)

Danh sách HS, số báo danh, phòng thi (Phòng GD gửi)

Sơ đồ bố trí Phòng thi & Nội quy phòng thi HSG 6, 7

Phân công CB, GV dẫn đoàn HS dự k.tra HSG 6, 7 cấp huyện

 Thứ Tư, 18/4/2018

Kế hoạch kết nạp đảng viên mới

 Thứ Ba, 17/4/2018

Phân công dạy thay, đổi tiết-Tuần 38

Kế hoạch tổ chức ngày hội đọc sách năm 2018

 Thứ Bảy, 14/4/2018

Kế hoạch phân công chuẩn bị thi TN nghề PT

Danh sách GV trường THCS An Thủy tham gia coi và chấm TH nghề PT (đi các trường)

▪ Danh sách Ban coi nghề tại Trường THCS An Thủy

Hiệu lệnh trống (Thi TN Nghề)

Sơ đồ bố trí phòng thi

TKB số 04- điều chỉnh (Áp dụng từ 16/4/2018)

 Thứ Sáu, 13/4/2018

Lịch ôn tập thi TN nghề (tiếp)

Hướng dẫn vật liệu thi nghề phổ thông năm học 2017-2018

Triển khai kế hoạch thi đấu bóng chuyền nam & giao lưu công đoàn Cụm 1

Kế hoạch giao lưu bóng chuyền nam Cụm I (Cụm vùng giữa)

Kế hoạch triển khai thi đấu bóng chuyền & giao lưu các đơn vị tả ngạn sông Kiến Giang (thuộc Cụm 1)

 Thứ Ba, 10/4/2018

Thông báo về việc chuẩn bị công tác thi TN nghề phổ thông

CV số 04 ngày 09/1/2018 của TT GD&DN Lệ Thủy về HD thi TN nghề PT

 Chủ Nhật, 08/4/2018

▪ Lịch kiểm tra toàn diện đ/c Trần Minh Trung

▪ Lịch kiểm tra chuyên đề đ/c Lê Thị Nga

Báo cáo đánh giá công tác BD HSG và kết quả kiểm tra cấp huyện các môn lớp 8 năm học 2017-2018

Mẫu- Kiểm tra dạy học nội dung GDĐP & tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh"Tổ CM nộp cho BGH bản in có chữ ký.

* Đăng lại:

Công văn 917 ngày 13/11/2013 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung GD địa phương từ năm học 2013-2014.

Công văn 5977 ngày 07/7/2008 của Bộ GD về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung GD địa phương ở cấp  THCS và cấp THPT từ năm học 2008-2009.

Công văn HD triển khai đưa vào giảng dạy bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh".

 Thứ Bảy, 07/4/2018

Củ soát việc thực hiện nội dung Giáo dục địa phương & Tích hợp giáo dục đạo đức... Hồ Chí Minh

 Đăng lại:

1/ Công văn 917 ngày 13/11/2013 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung GD địa phương từ năm học 2013-2014.

2/ Công văn 5977 ngày 07/7/2008 của Bộ GD về việc Hướng dẫn thực hiện nội dung GD địa phương ở cấp  THCS và cấp THPT từ năm học 2008-2009.

3/ Công văn HD triển khai đưa vào giảng dạy bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh".

 Thứ Tư, 04/4/2018

▪ Chuẩn bị cho công tác kiểm tra HSG lớp 6, 7 cấp huyện

Công văn 208 ngày 02/4/2018 của Phòng GD về Kế hoạch kiểm tra HSG 6, 7

Mẫu-lập danh sách các đội tuyển (GVBD lập theo mẫu, gửi đ/c Luyến và P.HT trước 17h ngày 09/4/2018)

 Thứ Ba, 03/4/2018

Phân công dạy thay Tuần 36

Kết quả HSG lớp 8 cấp huyện (chính thức) & Báo cáo đánh giá công tác BDHSG 8 năm học 2017-2018

Công văn đánh giá và Kế hoạch tiếp nối về HSG (Phòng GD); Kết quả các môn lớp 8 (toàn huyện.

 Thứ Hai, 02/4/2018

TKB dạy ôn 9- điều chỉnh- (đã hoàn thành CT dạy hướng nghiệp)

Mẫu- Báo cáo đánh giá công tác BDHSG năm học 2017-2018 (Dành cho GVBD lớp 8)

 Thứ Bảy, 31/3/2018

Lịch thi giảng Hội thi GVDG cấp trường

▪ Đánh giá hoạt động tháng 3/2018 & Kế hoạch hoạt động tháng 4/2018

 Thứ Sáu, 30/3/2018

Tình hình học sinh vắng, bỏ học trái buổi (Từ 23/3/2018 đến nay

 Thứ Năm, 29/3/2018

Triển khai kế hoạch thi GV dạy giỏi cấp trường (Có điều chỉnh)

Kế hoạch tổ chức Hội thi GVGD cấp trường.

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi GVDG cấp trường.

Quyết định thành lập Ban giám khảo Hội thi GVDG cấp trường.

Phiếu chấm giờ dạy, hồ sơ GV; Mẫu viết SKKN; Phiếu chấm SKKN.

Mẫu-Thống kê tình hình học sinh (tuyên dương & phê bình) từ đầu HK2 đến nay.

 Thứ Tư, 28/3/2018

Thông báo về việc triển khai dạy ôn tập Nghề PT (lớp 8) & KH thi GV dạy giỏi cấp trường

TKB ôn tập Nghề PT (Thực hiện từ 30/3 đến 06/4/2018)

 Thứ Ba, 27/3/2018

Bố trí dạy thay đ/c Nhung (ngày 28/3)

▪ Kiểm tra HSG lớp 8 cấp huyện năm học 2017-2018:

1/ Danh sách Phòng thi, Số báo danh

2/ Sơ đồ, lịch thi

3/ Nội quy kiểm tra HSG lớp 8

4/ Công văn số 168/GD&ĐT-THCS ngày 14/3/2018 về Kế hoạch kiểm tra HSG lớp 8

 Thứ Hai, 26/3/2018

Bố trí dạy thay tuần 35 (điều chỉnh)

Thông báo Kế hoạch kiểm tra toàn diện Tuần 35

Lịch kiểm tra toàn diện đ/c Nguyễn Thị Thúy (TN1)

Lịch kiểm tra toàn diện đ/c Võ Thị Thanh Thủy (XH1)

 Thứ Bảy, 24/3/2018

Lịch hoạt động tuần 35 (Từ 26/3 đến 01/4/2018)

Phân công triển khai các hoạt động 26/3 (của BCH Chi đoàn) 

 Thứ Sáu, 23/3/2018

Đánh giá việc chăm sóc công trình măng non & Kết quả chấm đợt 1-HK2

Kết quả chấm chi tiết CTMN đợt 1-HK2

 Thứ Tư, 21/3/2018

Danh sách các lớp chưa nộp Sơ đồ bố trí chỗ ngồi HK2

Kế hoạch tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe-tiến bước lên Đoàn”

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Chỉ huy chi đội giỏi” cấp Liên đội

Thông báo về việc thu lệ phí thi TN Nghề phổ thông (lớp 8) & Thu học phí đợt 2 (các lớp)

Thông báo nộp bổ sung Phiếu báo giảng

 Thứ Hai, 19/3/2018

Bố trí dạy thay tuần 34

 Thứ Bảy, 17/3/2018

KH phân công dẫn HS đi khám sức khỏe tham gia HKPĐ tỉnh

Thông báo của BCH chi đoàn trường

 Thứ Năm, 15/3/2018

Tập huấn công tác Đội năm học 2017-2018

 Thứ Tư, 14/3/2018

Thông báo về việc chuẩn bị điều kiện đón đoàn kiểm tra của Sở GD

Mẫu sơ đồ bố trí chỗ ngồi

 Thứ Ba, 13/3/2018

Phân công Đoàn viên GV dự Sinh hoạt cuối tuần

 Thứ Hai, 12/3/2018

Phân công chuẩn bị điều kiện cho Kiểm tra PCCC của Công An tỉnh tại trường.

Các văn bản hướng dẫn về công tác PCCC.

Kế hoạch kiểm tra PCCC của Công An tỉnh Quảng Bình.

▪ Phân công dạy thay tuần 33

 Thứ Bảy, 10/3/2018

Lịch kiểm tra chuyên đề (đ/c Thành, đ/c Hiệp)

Tiêu chí, biểu điểm chấm thi đua bồn hoa, cây cảnh (Đợt 1-HK2)

Phân công chấm Công trình măng non.

 Thứ Sáu, 09/3/2018

Cập nhật điểm & rà soát, khắc phục những tồn tại trong Sổ ghi đầu bài

Phân công CB,GV,NV dẫn HS tham gia tập luyện TDTT (từ chiều 09/3)

 Thứ Tư, 07/3/2018

Thông báo điều chỉnh phần hành; Bố trí phòng học và TKB (Áp dụng từ 12/3/2018).

Thời khóa biểu số 04 (điều chỉnh- áp dụng từ 12/3/2018)

TKB dạy hướng nghiệp, dạy ôn toán-văn-anh 9 (áp dụng từ 12/3/2018)

 Thứ Ba, 06/3/2018

Kết quả HKPĐ cấp huyện đến ngày 06/3.

Câu hỏi & Tình huống Hội thi Nét đẹp nữ sinh năm 2018 (Cấp trường)

Phân công dạy thay Tuần 32

 Thứ Hai, 05/3/2018

Bố trí CB, GV làm công tác dẫn đoàn HKPĐ (Bổ sung)

 Thứ Bảy, 03/3/2018

Kết quả kiểm tra công tác vệ sinh phòng học, lớp học

Lịch kiểm tra nội bộ tuần 32 (Đ/c Thùy, Đ/c Hà-TV)

TKB số 04 (Điều chỉnh-Điều chỉnh thứ tự một số tiết-Đã tô màu vàng)

Thông báo KH HKPĐ đợt 2 & Phân công dẫn đoàn và cổ động viên

KH HKPĐ đợt 2 & Phân công dẫn đoàn và cổ động

Lịch thi đấu Điền kinh, Bơi lội

Nội quy HKPĐ huyện

Kế hoạch tổ chức hoạt động 08/3/2018

 Thứ Sáu, 02/3/2018

Lịch tập luyện tăng cường bơi lội, điền kinh & bố trí CB, GV hỗ trợ công tác tập luyện

 Thứ Năm, 01/3/2018

Kết quả HKPĐ-Đợt 1

▪ Đánh giá hoạt động tháng 02/2018 & Kế hoạch hoạt động tháng 3/2018

 Thứ Hai, 26/02/2018

Phân công dạy thay Tuần 31

 Thứ Bảy, 24/02/2018

Lịch kiểm tra nội bộ Tuần 31

Kế hoạch và phân công phụ trách HKPĐ cấp huyện

Lịch và phân bảng thi đấu các môn HKPĐ cấp huyện-Đợt 1

Thông báo Lịch kiểm tra nội bộ Tuần 31

Thông báo về việc Điều chỉnh phần hành giảng dạy, bố trí phòng học & TKB số 04 (Áp dụng từ 26/02/2018).

 Thứ Sáu, 23/02/2018

Thông báo về việc HS bỏ học nghề Tuần 30 & Yêu cầu xử lý việc bỏ học nghề

 Thứ Năm, 22/02/2018

Tình hình nghỉ, bỏ học của HS & công tác vệ sinh lớp học sau Tết Nguyên Đán

 Thứ Tư, 21/02/2018

KH Kiểm tra nội bộ trường học tháng 3/2018

▪ Đánh giá hoạt động tuần 29 & Kế hoạch HĐ tuần 30

 Thứ Hai, 12/02/2018

Công văn Số 76/GDĐT-KHTH ngày 26/01/2018 của Phòng GD Lệ Thủy về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Công văn Số 92/GD-ĐT ngày 30/01/2018 của Phòng GD Lệ Thủy về kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018.

Công văn Số 265/UBND-NN ngày 31/01/2018 của UBND huyện Lệ Thủy về tổ chức Tết trồng cây và trồng rừng năm 2018.

Lịch trực Tết Mậu Tuất và trực dịch vụ

▪ Lịch hoạt động tuần 29 (điều chỉnh)

  Thứ Tư, 07/02/2018

Tăng cường công tác tập luyện TDTT và Bồi dưỡng các đội tuyển HSG chuẩn bị dự thi cấp huyện

  Thứ Hai, 05/02/2018

Phân công Đoàn viên (GV) phụ trách các chi đội từ HK2 năm học 2017-2018

  Thứ Bảy, 03/02/2018

Thống kê số tiết dạy ôn lớp 9 (HK1)

Mẫu- Thống kê số tiết dạy ôn lớp 9 (GV sử dụng mẫu này, không sử dụng mẫu khác)

Danh sách HS bỏ học Nghề PT (từ 15/01 đến 01/02/2018)

Hướng dẫn số 259/UBND-NV ngày 30/01/2018 của UBND huyện Lệ Thủy về chuyển đổi, thay đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018

Nghị định 150/2013 ngày 01/11/2013 của Chính phủ quy định sửa đổi một số điều của Nghị định 158/2007 ngày 27/10/2007

  Thứ Sáu, 02/02/2018

Nhắc nhở học sinh bỏ học nghề phổ thông & công tác vệ sinh các phòng học nghề

▪ Đánh giá hoạt động tháng 01/2018 & Kế hoạch hoạt động tháng 02/2018

  Thứ Tư, 31/01/2018

HD thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh

CV 4612-BGD- HD thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS (Áp dụng từ năm học 2017-2018).

CV 84-PGD- HD xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy học THCS.

Tài liệu Đổi mới GD và phát triển kế hoạch GD nhà trường.

  Thứ Ba, 30/01/2018

Công văn số 83/GD&ĐT của Phòng GD về thông báo kết quả tuyển chọn HS lớp 9 dự thi HSG các môn cấp tỉnh.

  Thứ Hai, 29/01/2018

Phân công dạy thay đ/c Thủy (Thứ Hai- 29/01)

  Thứ Bảy, 27/01/2018

Báo cáo sơ kết HK1 năm học 2017-2018 (Nhà trường)

Báo cáo sơ kết HK1 năm học 2017-2018 (Công đoàn)

  Thứ Sáu, 26/01/2018

Thông báo về việc thành lập Tổ kiểm tra, củ soát bài kiểm tra định kỳ HK1

Quyết định số 17/QĐ-THCS về việc thành lập Tổ kiểm tra, củ soát bài kiểm tra định kỳ HK1

  Thứ Năm, 25/01/2018

Tài liệu tập huấn công tác bình đẳng giới và Luật trẻ em

Dự kiến kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương

  Thứ Hai, 22/01/2018

Bố trí dạy thay cho đ/c Nhung (ngày 23/01)

Thông báo về Kế hoạch sơ kết HK1 (trong HS, tổ CM, HĐSP)

Kế hoạch sơ kết HK1 (trong HS, tổ CM, HĐSP)

  Thứ Sáu, 19/01/2018

Thông báo về việc GV chưa nộp bài k.tra theo kế hoạch

  Thứ Năm, 18/01/2018

Thông báo về Kế hoạch thi đấu TDTT Cụm & Phân công CB, GV, NV phụ trách các môn thi đấu

Kế hoạch thi đấu TDTT Cụm.

 Lịch thi đấu các môn Bảng B (An,Lộc,Liên)

  Thứ Tư, 17/01/2018

Thông báo về việc nộp bài kiểm tra định kỳ HK1 và Kế hoạch kiểm tra, củ soát bài kiểm tra

  Thứ Ba, 16/01/2018

Phân công hỗ trợ công tác tập luyện TDTT thi đấu Cụm (tăng cường từ 17/01 đến 19/01)

Thứ Hai, 15/01/2018

Quyết định phân công GV chủ nhiệm và hỗ trợ chủ nhiệm HK2 năm học 2017-2018

Kế hoạch tổ chức cuộc thi UPU

Kế hoạch triển khai cuộc thi giao thông học đường

Kế hoạch tổ chức hội thi chỉ huy đội giỏi cấp Liên đội 

 Thứ Bảy, 13/01/2018

Lịch hoạt động tuần 25

TKB dạy học chính khóa- Số 03 (Áp dụng từ 15/01/2018)

TKB bồi dưỡng HSG 6,7,8 (Áp dụng từ 15/01/2018)

TKB dạy nghề PT (Áp dụng từ 15/01/2018)

 Thứ Ba, 09/01/2018

Kế hoạch tổ chức Hội thi HSG 6,7,8 cấp trường năm học 2017-2018

Quyết định thành lập Ban tổ chức & phân công nhiệm vụ các thành viên

Quyết định thành lập Ban giám khảo, giám thị

Mẫu- Lập danh sách dự thi (GVBD lập)

Mẫu- Đánh giá bài làm HS, đề ra… (GVBD báo cáo)

 Thứ Hai, 08/01/2018

Thời khoá biểu ôn tập & hoàn thành chương trình HK1

 Thứ Sáu, 05/01/2018

Thông báo về việc tiếp tục triển khai tập luyện và tham gia hội thi “Tài năng tiếng Anh” cấp huyện.

KH tập luyện và tham gia hội thi “Tài năng tiếng Anh” cấp huyện.

 Thứ Năm, 04/01/2018

Công văn 07/UBND-NV ngày 03/01/2018 của UBND huyện Lệ Thuỷ về việc Hướng dẫn về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xế lương đối với viên chức trường học thuộc UBND huyện.

Tập văn bản Quy định chức danh nghề nghiệp.

Thông báo của trường THCS An Thuỷ về việc nộp các loại hồ sơ để rà soát chức danh nghề nghiệp.

 Thứ Tư, 03/01/2018

Báo cáo thực hiện chương trình & Rà soát chế độ cho điểm

Mẫu- Báo cáo thực hiện chương trình (Mẫu 1- dành cho GVBM; Mẫu 2- dành cho tổ CM)

Thông tư 58 BGD

Chế độ cho điểm

Thông báo về việc tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp nhằm đảm bảo tỉ lệ chuyên cần HS

 Thứ Ba, 02/01/2018

Hướng dẫn về việc báoáo cáo kết quả HK1-năm học 2017-2018.

Các mẫu báo cáo chất lượng kiểm tra hk1:

Mẫu 1: Báo cáo chất lượng kiểm tra HK1 các môn xếp loại (GVBM)

Mẫu 2: Báo cáo chất lượng kiểm tra HK1 các môn tính điểm (GVBM)

Mẫu 3: Tổng hợp chất lượng kiểm tra HK1 các môn xếp loại (Tổ CM)

Mẫu 4: Tổng hợp chất lượng kiểm tra HK1 các môn tính điểm (Tổ CM)

Các mẫu báo cáo chất lượng tbm cả năm theo thông tư 58:

Mẫu 5: Báo cáo chất lượng trung bình môn (TBM) HK1 các môn Xếp loại theo TT 58- (GVBM)

Mẫu 6: Báo cáo chất lượng TBM HK1 các môn Tính điểm theo TT 58- (GVBM)

Mẫu 7: Báo cáo tổng hợp TBM HK1 các môn Tính điểm theo TT 58- (Tổ CM)

Mẫu 8: Báo cáo tổng hợp TBM HK1 các môn Xếp loại theo TT 58- (Tổ CM)

Mẫu 9: Báo cáo chất lượng 2 mặt HK1 (HL & HK) TT 58- (GVCN)

Mẫu 10: Báo cáo tổng hợp chất lượng 2 mặt HK1 (HL & HK) TT 58- (Tổ CM)

 Thứ Bảy, 30/12/2018

Phân công trực trong dịp tết Dương lịch 2018

Quyết định của Phòng GD về việc thành lập Hội đồng coi kiểm tra môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 9

▪ Đánh giá hoạt động tháng 12/2017 & Kế hoạch hoạt động tháng 01/2018

 Thứ Năm, 21/12/2018

Thông báo về việc giao lưu với Đoàn biểu diễn & kêu gọi ủng hộ của người khuyết tật

 Thứ Ba, 19/12/2018

Thông báo về việc điều chỉnh lịch hoạt động tuần 21

▪ Lịch hoạt động tuần 21 (đăng lại)

 Thứ Bảy, 16/12/2018

Thông báo môn k.tra thứ 4; Lịch kiểm tra (chính thức); Ra đề khảo sát thử Toán-Văn-Anh-Lý 9 và thi Nói môn tiếng Anh

Mẫu giấy ra đề kiểm tra HK1 (Để đảm bảo thống nhất, GVBM sử dụng mẫu giấy ra đề k.tra này)

Thông báo về việc dạy ôn tăng cường Toán-Văn-Anh 9 (sáng CN 17/12 & ngày CN 24/12).

TKB dạy ôn tăng cường Toán-Văn-Anh-Lý 9 (sáng CN 17/12 & ngày CN 24/12 và sáng 25/12)

 Thứ Sáu, 15/12/2018

Khảo sát online HS lớp 8 học theo SGK mới (trả lời trực tiếp trên phiếu điều tra)

 Thứ Năm, 14/12/2018

Triển khai Kế hoạch kiểm tra HK1

Kế hoạch kiểm tra hk1

▪ Quyết định thành lập ban chỉ đạo kiểm tra hk1

▪ Quyết định thành lập ban ra đề, coi, chấm kiểm tra hk1

▪ Tập công văn hướng dẫn kiểm tra hk1 của phòng & sở gd

▪ Mẫu- danh sách phân loại học sinh (dành cho gvcn các lớp)

 Thứ Ba, 12/12/2018

Triển khai học tập nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khoá XII (ngày 13/12 và sáng 14/12)

Thông báo về việc bố trí thay phần hành đ/c Hiệp trong thời gian nghỉ ốm

 Thứ Hai, 11/12/2018

Lưu ý về việc kiểm tra HK1 & Kiểm tra chéo hồ sơ GV

Mẫu biên bản kiểm tra chéo hồ sơ

 Thứ Bảy, 09/12/2018

TKB dạy bù khối 8, 9 (Thực hiện trong sáng Chủ nhật 10/12/2017)

 Thứ Sáu, 08/12/2018

Thông báo về việc tổ chức ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh

▪ Kế koạch tổ chức ra mắt câu lạc bộ tiếng anh

 Thứ Năm, 07/12/2018

Lịch thi giảng Hội thi GVDG cấp huyện & Phân công GV, NV hỗ trợ GV dự thi

Thông báo về việc đảng viên dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017

 Thứ Tư, 06/12/2018

Phân công dạy thay GV dự thi GVDG

 Thứ Ba, 05/12/2018

Chuẩn bị cho công tác kiểm tra nội bộ của trường và kiểm tra toàn diện, chuyên đề của Sở GD

Kế hoạch ngày 29/11/2017 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Công văn số 1063/GD&ĐT-THCS ngày 04/12/2017 của Phòng GD&ĐT Lệ Thuỷ về chuẩn bị điều kiện đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT.

 Thứ Bảy, 02/12/2018

Thông báo về điều chỉnh phần hành giảng dạy & TKB

Thời khoá biểu số 02 (điều chỉnh- Áp dụng từ 28/11/2017)

 Thứ Ba, 28/11/2018

▪ Bố trí dạy thay đ/c Thảo

▪ Đánh giá hoạt động tháng 11/2017 & Kế hoạch hoạt động tháng 12/2018

 Thứ Sáu, 24/11/2018

Nộp danh sách đăng ký dự thi OTE và thứ tự dự thi

 Thứ Tư, 22/11/2018

Quyết định thành lập Ban giám khảo Hội thi “Tài năng tiếng Anh” cấp trường

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi "Tài năng tiếng Anh" cấp trường (đăng lại)

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tài năng tiếng Anh" cấp trường (đăng lại- đã triển khai ngày 14/10/2017)

▪ Quyết định thành lập Tổ bồi dưỡng HS dự thi KHKT cấp huyện

 Thứ Ba, 21/11/2018

TKB số 02 điều chỉnh (TKB dạy học chính khóa. Điều chỉnh một số đ/c để tăng cường dạy Ôn 9 và Nghề 8. Những môn, lớp điều chỉnh được tô vàng)

TKB bồi dưỡng HSG 6, 7, 8 điều chỉnh (Tăng 01 buổi BD đối với các môn 6, 7)

TKB dạy Ôn Toán-Văn-Anh 9 & TKB dạy nghề lớp 8 (Tăng 01 buổi đối với dạy ôn 9)

TKB dạy bù- Khối 6, 7 (thực hiện vào Sáng Chủ nhật 26/11- Bố trí dạy bù 8, 9 vào tuần sau)

 Thứ Tư, 14/11/2018

Chương trình ngoại khóa kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo VN 20/11 (điều chỉnh về phụ họa)

 Thứ Hai, 12/11/2018

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Danh sách HS vắng & bỏ học (Nghề 8, Ôn và Hướng nghiệp 9)

Mẫu báo cáo xử lý HS bỏ học (dành cho GVCN 8, 9)

Kế hoạch dạy song ngữ Toán 8 năm học 2017-2018

 Thứ Bảy, 10/11/2018

Phân công tham gia và phục vụ Hội thi “Hát dân ca- Hò khoan Lệ Thủy” cấp huyện

Kế hoạch phân công tham gia và phục vụ Hội thi “Hát dân ca- Hò khoan Lệ Thủy” cấp huyện

 Thứ Sáu, 09/11/2018

Báo cáo thực hiện chương trình & Đăng ký dạy bù

Mẫu-Báo cáo thực hiện chương trình & Đăng ký dạy bù

 Thứ Hai, 06/11/2018

Tổng hợp ý kiến góp ý các Quy chế công đoàn & Quyết định ban hành các Quy chế công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

Thông báo về việc góp ý, xây dựng các Quy chế công đoàn.

Quyết định & Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Quy chế thu chi Quỹ tình nghĩa, Quỹ khuyến học, Quỹ tham quan-giao lưu-học tập, Quỹ hỗ trợ phòng chống bão lũ nhiệm kỳ 2017-2022.

 Thứ Sáu, 03/11/2018

Đánh giá về Hồ sơ BD HSG 6,7,8 qua kiểm tra

Biên bản kiểm tra hồ sơ BD HSG 6,7,8

 Thứ Tư, 01/11/2018

Quyết định phân công GVCN, GV hỗ trợ CN (Phó CN) năm học 2017-2018

Danh sách Ban cán sự các lớp năm học 2017-2018

Thông báo về lịch thi đấu bóng chuyền nam-lớp 9

Kế hoạch thi đấu bóng chuyền nam-lớp 9

Kết quả kiểm tra sách, vở, dụng cụ học tập HS tháng 10/2017

Một số lưu ý qua kết quả k.tra dụng cụ học tập HS tháng 10/2017

 Thứ Hai, 30/10/2018

(Dự thảo) Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

(Dự thảo) Quy chế Quỹ khuyến học, Quỹ tình nghĩa, Quỹ tham quan du lịch, Quỹ hỗ trợ phòng chống bão lũ.

▪ Đánh giá hoạt động tháng 10/2017 & Kế hoạch hoạt động tháng 11/2017

 Thứ Bảy, 28/10/2018

Thông báo về việc thực hiện thời khóa biểu số 02 (Áp dụng từ 30/10/2017)

 Thứ Tư, 25/10/2018

Thống kê và báo cáo HS vắng học

Mẫu- Thống kê và báo cáo HS vắng học

 Thứ Ba, 24/10/2017

Kiểm tra công tác BD học sinh giỏi

Thông báo thời gian tập luyện tăng cường Văn nghệ tham gia hội thi cấp huyện

 Thứ Tư, 18/10/2017

Quyết định thành lập Ban giám khảo hội thi GVDG cấp trường & Danh sách GV dự thi.

Lịch thi giảng GVDG cấp trường.

Kế hoạch kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 Thứ Ba, 17/10/2017

Danh sách con ĐVLĐ đạt thành tích trong năm học 2016-2017 được thưởng theo Quy chế công đoàn

Kế hoạch BD HS dự thi "Tài năng tiếng Anh" cấp huyện

 Thứ Bảy, 14/10/2017

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi GVDG cấp trường

Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG cấp trường

Mẫu đăng ký dự thi GVDG (GV dự thi gửi BTC trước 8h00’ ngày 16/10/2017)

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi "Tài năng tiếng Anh" cấp trường

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tài năng tiếng Anh" cấp trường

Mẫu đăng ký dự thi OTE (GVCN lập và gửi BTC trước 17h00’ ngày 18/10/2017)

 Thứ Ba, 10/10/2017

Phân công CB, GV, NV và HS phối hợp và tham gia Lễ “Tuần lễ học tập suốt đời”

 Thứ Hai, 09/10/2017

▪ Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học (BKT NBTH) năm học 2017-2018 & Phân công nhiệm vụ các thành viên

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra NBTH năm học 2017-2018

Kế hoạch KT NBTH tháng 10/2017

Lịch kiểm tra toàn diện đ/c Hùng & đ/c Phới.

Lịch kiểm tra chuyên đề đ/c Võ Quân & đ/c Hà (GV).

 Thứ Sáu, 06/10/2017

Quyết định thành lập BBT Website & Phân công nhiệm vụ

▪ Quy chế thi đua trường THCS An Thủy năm học 2017-2018

 Thứ Tư, 04/10/2017

Kế hoạch viết bài đăng tập san chào mừng 20/11

Kế hoạch Đại hội Liên đội

 Thứ Ba, 03/10/2017

▪ Hướng dẫn thêm về công tác chuyển giao và phân loại đối tượng học sinh đầu năm 

Thời khóa biểu BD HSG, dạy nghề, Dạy ôn và Hướng nghiệp 9 (Áp dụng từ 04/10/2017)

 Thứ Hai, 02/10/2017

Thông báo về việc điều chỉnh phần hành và TKB điều chỉnh (thực hiện từ 03/10/2017)

Thời khóa biểu điều chỉnh (thực hiện từ 03/10/2017; các tiết điều chỉnh được tô đỏ)

 Thứ Sáu, 29/9/2017

▪ Kế hoạch kiểm tra thực hiện chương trình dạy học và việc ghi Sổ đầu bài năm học 2017-2018

Mẫu biên bản kiểm tra Sổ đầu bài 

▪ Đánh giá hoạt động tháng 9/2017 & Kế hoạch hoạt động tháng 10/2017

 Thứ Năm, 28/9/2017

Quyết định công nhận Tổ trưởng công đoàn & Biên chế các Tổ công đoàn

▪ Thông báo về việc phát thưởng và tặng quà cho các cháu nhân dịp Tết Trung Thu 2017

Kế hoạch huy động lực lượng và triển khai tập luyện văn nghệ tham gia hội thi “Hát dân ca- Hò khoan Lệ Thủy”

 Thứ Tư, 27/9/2017

(Dự thảo) Kế hoạch năm học 2017-2018

Kế hoạch phân công chuẩn bị và triển khai Hội nghị

 Thứ Ba, 26/9/2017

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên CBQL & GV năm học 2017-2018 (KH trường)

Tài liệu nội dung bồi dưỡng 2 năm học 2017-2018 (thực hiện theo các nội dung của năm học 2016-2017)

Tài liệu nội dung bồi dưỡng 3 (Các Modun)

 Thứ Bảy, 23/9/2017

Thông báo về thời gian nộp các kế hoạch giáo viên đầu năm học.

CV SỐ 725 CỦA PHÒNG GD VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG TƯ 19-BGD QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC TBDH TỐI THIỂU (Cụ thể cho từng môn)

 Thứ Ba, 19/9/2017

Hướng dẫn về hoàn thành Sổ điểm và tiếp tục triển khai xây dựng các kế hoạch năm học

Mẫu số điểm cá nhân

Mẫu Kế hoạch BDTX của GV

Các Công văn hướng dẫn về công tác BDTX

▪ Mẫu đăng ký các Modun của nội dung bồi dưỡng 3

▪ Mẫu tập hợp các Modun nội dung BD 3 (Mẫu Tổ CM)

▪ Mẫu Kế hoạch BDTX của Tổ CM

Mẫu Kế hoạch đăng ký và sử dụng TBDH

Mẫu- Danh sách các thiết bị dạy học cần được sử dụng song không có tại phòng Thiết bị

Danh mục các thiết bị hiện có tại phòng Thiết bị

 Thứ Hai, 18/9/2017

Định hướng một số nội dung trong SHCM các Tổ (tuần 08)

Mẫu biên bản xét thi đua hàng tháng của Tổ (Có bổ sung xếp thi đua của Tập thể)

Quy chế thi đua năm học 2016-2017 (căn cứ để xét thi đua tháng 8/2017)

 Chủ Nhật, 17/9/2017

▪ Đánh giá công tác trực và khắc phục hậu quả cơn bão số 10

▪ Công văn 710 của Phòng GD Lệ Thủy về khắc phục và phòng ngừa rủi ro sau bão số 10 

 Thứ Năm, 15/9/2017

Thông báo khẩn về việc triệu tập hội ý và triển khai phòng chống bão số 10

Phân công trực bão lũ- Đợt 1 (từ 15/9 đến 18/9/2017. Trực bão số 10)

Công điện 1735 của Sở GD về phòng chống bão số 10

Công văn 706 của Phòng GD về triển khai phòng chống bão số 10

Thông báo HS nghỉ học và CB, GV, NV tập trung phòng chống bão số 10

 Thứ Tư, 13/9/2017

Quyết định thành lập Ban phòng chống bão, lũ năm học 2017-2018

Danh sách Ban phòng chống bão, lũ năm học 2017-2018

Phương án phân công trực khi có bão, lũ đến

Kế hoạch phòng chống bão, lũ năm học 2017-2018

 Thứ Ba, 12/9/2017

Thông báo về việc sử dụng TBDH và lên phiếu báo giảng và đăng ký sử dụng TBDH

 Thứ Hai, 11/9/2017

Đánh giá HĐ tháng 8 & Kế hoạch hoạt động tháng 9/2017 

Quyết toán quỹ giao lưu-tham quan du lịch năm học 2016-2017 

 Thứ Bảy, 09/9/2017

TKB dạy học chính khóa số 01- (Điều chỉnh, áp dụng từ 11/9/2017)

TKB bồi dưỡng HSG và dạy nghề PT lớp 8- (Điều chỉnh, áp dụng từ 11/9/2017)

Quyết định biên chế các Tổ năm học 2017-2018

 Thứ Sáu, 08/9/2017

Quyết định biên chế các Tổ năm học 2017-2018

Quyết định phân công phụ trách môn/nhóm bộ môn và ký duyệt giáo án năm học 2017-2018

Hướng dẫn về việc tiếp tục đổi mới PPDH và đánh giá giờ dạy trong năm học 2017-2018

Tập Công văn hướng dẫn về đổi mới PPDH và Đánh giá giờ dạy (Áp dụng từ năm học 2016-2017)

Tập Công văn hướng dẫn về SHCM và Dạy học theo chuyên đề (Chuyên đề tổ/nhóm CM)

 Thứ Sáu, 08/9/2017

Quyết định biên chế các Tổ năm học 2017-2018

Quyết định phân công phụ trách môn/nhóm bộ môn và ký duyệt giáo án năm học 2017-2018

 Thứ Ba, 05/09/2017

Nhắc nhở GV không lên và nộp Phiếu báo giảng theo Quy định

 Thứ Hai, 04/09/2017

Đánh giá công tác trực trong dịp Lễ 02/9

 Thứ Bảy, 02/09/2017

▪ Kế hoạch & Phân công chuẩn bị khai giảng năm học 2017-2018 

Thư kêu gọi chung tay ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường

 Thứ Sáu, 01/09/2017

Lịch hđ tuần 06 (từ 04/9 đến 10/9)  

Mẫu báo cáo định kỳ của GV

Mẫu báo cáo định kỳ của Tổ CM

Mẫu báo cáo kết quả kiểm tra sách vở và dụng cụ học tập HS đầu năm

Hướng dẫn về việc thực hiện Phân phối chương trình năm học 2017-2018

▪ Đánh giá hoạt động tháng 8/2017 & Kế hoạch hoạt động tháng 9/2017

 Thứ Năm, 31/08/2017

▪ Quy định về việc lên Phiếu báo giảng & Đăng ký sử dụng TBDH 

Mẫu- Phiếu báo giảng và đăng ký sử dụng TBDH (Mẫu áp dụng năm học 2017-2018)

 Thứ Tư, 30/08/2017

Phân công trực dịp lễ quốc khánh 02/9

 Thứ Bảy, 26/08/2017

▪ Lịch hoạt động tuần 05

Đánh giá hoạt động tuần 04 & kế hoạch hoạt động tuần 05 (từ 28/8 đến 03/9)

Kế hoạch phân công chuẩn bị & Khai giảng năm học 2017-2018

 Thứ Sáu, 25/08/2017

Thông báo vê việc ngăn chặn và xử Lý Nghiêm Học Sinh Bỏ Tiết/ Buổi Học

Lưu ý thêm về công tác tuyển chọn bổ sung HS tham gia các đội tuyển BD HSG và xây dựng chương trình BD

Chương trình khung, cấu trúc đề kiểm tra HSG các môn (Do Hội đồng CM phòng GD biên soạn).

 Thứ Ba, 22/08/2017

Thông báo xây dựng chương trình BD HSG & thực hiện TKB BD HSG 6,7,8 (Áp dụng từ 24/8/2017); TKB dạy nghề 8

Mẫu xây dựng chương trình BD học sinh giỏi

Thời khóa biểu BD HSG 6,7,8 & dạy nghề 8

 Thứ Bảy, 19/08/2017

TKB số 01 (hoàn chỉnh, áp dụng từ 21/8/2017)

Phân công trực công tác Đội

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN (2017-2022):

1. Các văn bản đại hội công đoàn thcs an thủy khóa xiii nhiệm kỳ 2017-2022:

- Chương trình Đại hội công đoàn;

- Báo cáo đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 (Dự thảo);

- Báo cáo kiểm điểm của BCH công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017;

- Đề án nhân sự BCH công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022;

- Đề án nhân sự chủ tịch công đoàn, UBKT công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022;

- Danh sách trích ngang nhân sự công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022;

2. Góp ý văn kiện của công đoàn cấp trên:

- Dự thảo báo cáo Đại hội công đoàn huyện Lệ Thủy khóa VIII;

Dự thảo Điều lệ công đoàn Việt Nam (sửa đổi);

3. Triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội công đoàn trường:

- Quyết định thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội và phân công nhiệm vụ;

- Kế hoạch phân công triển khai công tác chuẩn bị Đại hội;

 Thứ Sáu, 18/08/2017

Kế hoạch phân công chuẩn bị đại hội Công đoàn

Chương trình đại hội công đoàn trường khóa XIII

 Thứ Tư, 16/08/2017

Phân công triển khai xây dựng lại chương trình TD năm học 2017-2018 (bố trí các tiết dạy lý thuyết bơi lội vào PPCT)

Phân phối chương trình môn Thể dục (Sở GD- Áp dụng từ năm học 2011-2012)-tham khảo

Công văn số 622/GD&ĐT-THCS ngày 10/8/2017 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy

Phân phối chương dạy học môn Bơi lội cho HS THCS kèm theo Quyết định số 27 ngày 09/01/2017 của Phòng GD&ĐT Lệ Thủy

 Thứ Hai, 14/08/2017

Phân công chăm sóc công trình măng non (Bồn hoa, cây cảnh)

 Thứ Bảy, 12/08/2017

Quyết định thành lập các tiểu ban & phân công nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

 Thứ Tư, 09/08/2017

Thông báo tuyển chọn các đội tuyển HS giỏi năm học 2017-2018

Mẫu- lập danh sách đội tuyển HSG

 Thứ Hai, 07/08/2017

Thông báo vận động CB, GV, NV tham gia hiến máu nhân đạo đợt 2, năm 2017

Mẫu lập danh sách hiến máu nhân đạo (Tổ trưởng lập, gửi vào hộp thư đ/c Luyến)

Văn bản cấp trên về Kế hoạch hiến máu nhân đạo đợt 2, năm 2017

Thông báo lịch họp Cốt cán, Họp HĐSP và Tựu trường

 Thứ Sáu, 04/08/2017

Triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào

Kế hoạch & thể lệ cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào

 Thứ Hai, 31/07/2017

Thông báo trả phép hè và Họp HĐSP & Công đoàn (01/8/2017)

▪ Đánh giá hoạt động tháng 7/2017 & Kế hoạch hoạt động tháng 8/2017

 Thứ Bảy, 15/07/2017

Thông báo đảng viên dự họp sơ kết 6 tháng đầu năm (Khẩn !)

Kế hoạch sơ kết (17/7) & học nghị quyết (20/7)

 Thứ Sáu, 30/06/2017

▪ Kế hoạch; danh sách đoàn tham quan; lộ trình tham quan Hè 2017

Thư kêu gọi ủng hộ đoàn tham quan hè 2017

 


Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Văn Nầy
Trần Văn Nầy
Hiệu trưởng
Mai Thị Hương Giang
Mai Thị Hương Giang
P.Hiệu Trưởng
Lê Quang Năm
Lê Quang Năm
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882535 - Email: thcsanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com