THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 67
Số lượt truy cập: 8960520
QUẢNG CÁO
LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 24-25-26 (Điều chỉnh) 17/01/2020 8:50:09 SA

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 24 (điều chỉnh)

(Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

 

 

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên trực

Cô Vũ Thị Diệu Thu

Cô Nguyễn Thị Tố Nga

Lớp trực

Lớp 6.3

Lớp 9.2

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người phụ trách

HAI

13/01

Sáng

-          7h30 Hội ý chuyên môn.

-          Chấm bài và tập hợp số liệu kì I

 

Chiều

-          13h30 Trù bị Đại hội chi bộ

 

BA

14/01

Sáng

-          Dạy và học hoàn thành chương trình kì I (TKB riêng)

 

Chiều

-          Dạy và học

 

15/01

Sáng

-          Dạy và học kết thúc hoàn thành chương trình kì I

 

Chiều

-          GV vào điểm sổ cái

 

NĂM

16/01

Sáng

-          Dạy học chương trình học kì II

 

Chiều

-          Dạy và học

 

SÁU

17/01

Sáng

-          Dạy và học toàn trường

-          HKPĐ huyện các môn Điền kinh và Bơi lội (đến ngày 18/01)

 

Chiều

-          13h30 Thi học sinh giỏi cấp trường

 

BẢY

18/01

Sáng

-          Dạy và học toàn trường

 

Chiều

13h30 họp tổ chuyên môn

-          14h30 Họp HĐTĐ


 

CN

19/01

(25/Chạp)

 

 

HAI

20/01

26/Chạp

Sáng

-          Dạy và học TKB thứ 2 (không chào cờ)

-          HT Họp cốt cán UBND xã

 

Chiều

-          13h30 ĐẠI HỘI CHI BỘ

 

 

NỘI DUNG SINH HOẠT ĐẦU TUẦN 24

Ngày/Tháng

Nội dung

Người phụ trách

 

 

THỨ BẢY

13/01

- Nghi lễ

Đội nghi lễ

 

- Nhận xét tuần 23 (bằng văn bản)

GV trực tuần

 

 

 

Nơi nhận:
- Các Tổ, CB, GV,NV (t/h);
- Đăng Website đơn vị;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trần Văn Nầy

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 25

(Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020)

 

 

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên trực

Cô Ngô Thị Hoa

Cô Nguyễn Thị Thúy

Lớp trực

Lớp 6.4

Lớp 9.3

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người phụ trách

HAI

20/01

26/Chạp

Sáng

-          Dạy và học TKB thứ 2 (không chào cờ)

– HT gặp mặt cốt cán tại UBND xã

 

Chiều

-          13h30 Đại hội chi bộ

 

BA

21/01

27/Chạp

Sáng

-          7h00 Sơ kết kì I trong học sinh

-          Sơ kết kì I các lớp và gặp mặt cuối năm Kỷ Hợi

-          HT dự sơ kết kì I của nghành

 

Chiều

-          13h30 Sơ kết kì I trong HĐSP

 

22/01

28/Chạp

Sáng

-          Củ soát hồ sơ kiểm định chất lượng của học kì I

 

Chiều

-          Củ soát hồ sơ kiểm định chất lượng của học kì I

 

NĂM

23/01

29/Chạp

Sáng

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

Chiều

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

SÁU

24/01

30/Chạp

Sáng

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

Chiều

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

BẢY

25/01

01/Giêng

Sáng

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

Chiều

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

CN

26/01

02/Giêng

 

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

HAI

27/01

03/Giêng

Sáng

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

Chiều

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

 

NỘI DUNG SINH HOẠT ĐẦU TUẦN 25

Ngày/Tháng

Nội dung

Người phụ trách

 

 

THỨ BA

21/01

- Nghi lễ

Đội nghi lễ

 

- Nhận xét tuần 24 (bằng văn bản)

GV trực tuần

 

 

- Sơ kết kì I trong học sinh

Ban tổ chức

 

Nơi nhận:
- Các Tổ, CB, GV,NV (t/h);
- Đăng Website đơn vị;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trần Văn Nầy

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 26

(Từ ngày 27/01/2020 đến ngày 02/02/2020)

 

 

Người trực, lớp trực

Buổi sáng

Buổi chiều

Trực lãnh đạo

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Giáo viên trực

Cô Phạm Thị Tuyết Nhung

Cô Trần Thị Thảo

Lớp trực

Lớp 7.1

Lớp 8.1

 

Thứ/

Ngày

Buổi

Nội dung công việc

Người phụ trách

HAI

27/01

03/Giêng

Sáng

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

Chiều

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

BA

28/01

04/Giêng

Sáng

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

Chiều

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

29/01

05/Giêng

Sáng

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

Chiều

NGHỈ TẾT CANH TÝ

 

NĂM

30/01

06/Giêng

Sáng

-          Dạy và học TKB thứ 2

 

Chiều

-          14h00 Hội ý HĐSP

 

SÁU

31/01

07/Giêng

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

 

BẢY

01/02

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          Dạy và học

 

CN

02/02

 

 

 

HAI

03/02

Sáng

-          Dạy và học

 

Chiều

-          13h30 sinh hoạt chi bộ

 

 

NỘI DUNG SINH HOẠT ĐẦU TUẦN 26

Ngày/Tháng

Nội dung

Người phụ trách

 

THỨ NĂM

30/01

- Nghi lễ

Đội nghi lễ

- Nhận xét tuần 26 (bằng văn bản)

GV trực tuần

- Đánh giá hoạt động tháng 01 và tết nguyên đán Canh Tý

- BGH

 

Nơi nhận:
- Các Tổ, CB, GV,NV (t/h);
- Đăng Website đơn vị;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Trần Văn Nầy

 

 

 

 

 

 

 

 


TRƯỜNG THCS AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882535 - Email: thcsanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com