THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 83
Số lượt truy cập: 4646661
QUẢNG CÁO
BỐ TRÍ NGHỈ CHẾ ĐỘ CHO CB, GV, NV NĂM HỌC 2017-2018

1. Bố trí CB, GV, NV nghỉ chế độ trong tuần (Số 01- Áp dụng từ 21/8/2017)

TT

HỌ VÀ TÊN

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

1

Đ/c Nầy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đ/c Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đ/c Lan

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

4

Đ/c Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

5

Đ/c V.Thành

 

Nghỉ

 

 

 

Nghỉ

 

 

 

 

6

Đ/c Vân

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

7

Đ/c Hiệu

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 8

Đ/c Kiều

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

9

Đ/c Thúy

 

 

 

 

Nghỉ

 

 

 

Nghỉ

 

10

Đ/c Luân

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

11

Đ/c Xuân

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

12

Đ/c Bảy

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

13

Đ/c Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

14

Đ/c Loan

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

15

Đ/c Hiệp

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

16

Đ/c Duy

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

17

Đ/c  Thảo

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

18

Đ/c Sáo

 

 Nghỉ

 

 

Nghỉ

 

 

 

 

 

19

Đ/c Nga

Nghỉ

 

 

 

 

Nghỉ

 

 

 

 

20

Đ/c Vương

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

21

Đ/c Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

22

Đ/c Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

23

Đ/c Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

24

Đ/c Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

25

Đ/c Nhung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

26

Đ/c Thúy

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

27

Đ/c V Quân

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

28

Đ/c P. Hà

 

 

Nghỉ 

 

 

 

 

 

 

Nghỉ 

29

Đ/c L Quân

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

30

Đ/c Thu

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Đ/c Huệ

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

32

Đ/c Trung

Nghỉ

Nghỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Đ/c Đ.Thành

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

34

Đ/c L.Nga

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

35

Đ/c Hưng

 

 

 

 

 

 

Nghỉ

Nghỉ

 

 

36

Đ/c Tinhs

 

 

 

Nghỉ

 

 

 

 

Nghỉ

 

37

Đ/c Luyến

 

 

Nghỉ 

 

 

 

 

 Nghỉ

 

 

38

Đ/c Trang

 

 

 

 

 

Nghỉ

 

 

 Nghỉ

 

 

2. Bố trí CB, GV, NV nghỉ chế độ trong tuần (Số 02- Áp dụng từ 15/01/2018)

TT

HỌ VÀ TÊN

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

Sáng