THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 86
Số lượt truy cập: 4646661
QUẢNG CÁO
Phân công GV dạy theo Môn-Lớp (Năm học 2017-2018)

 

1/ GV dạy theo môn-Lớp (Phần hành số 01, HK1-Áp dụng từ 21/8/2017):

 

Lớp

BỐ TRÍ GIÁO VIÊN DẠY CÁC LỚP THEO MÔN-LỚP

TOÁN

TIN

CN

SINH

HÓA

TD

6.1

C.Thuý

T.Thành

C.Kiều

C.Vân

C.Hà

 

C.Loan

6.2

C.Thuý

T.Thành

C.Kiều

C.Vân

C.Hà

 

C.Hiệp

6.3

C.Phới

T.Thành

C.Kiều

C.Vân

C.Hà

 

T.Trung

7.1

C. Xuân

T.Thành

C.Kiều

C.Vân

C.Bảy

 

C.Hiệp

7.2

T.Năm

T.Thành

C.Kiều

C.Vân

C.Bảy

 

C.Hiệp

7.3

T.Năm

T.Thành

C.Kiều

C.Vân

C.Bảy

 

T.Trung

7.4

C.Vân

T.Thành

C.Kiều

C.Vân

C.Bảy

 

T.Trung

8.1

C. Xuân

C.Lan

T.Hiệu

C.Thảo

C.Hà

T.Duy

C.Loan

8.2

C.Luân

C.Lan

T.Hiệu

C.Thảo

C.Hà

T.Duy

C.Loan

8.3

C.Luân

C.Lan

T.Hiệu

C.Thảo

C.Hà

T.Duy

C.Hiệp

8.4

C.Luân

C.Lan

T.Hiệu

C.Thảo

C.Hà

T.Duy

C.Hiệp

9.1

C.Phới

T.Hiệu

C.Kiều

T.Thành

C.Bảy

T.Duy

C.Loan

9.2

C.Lan

T.Hiệu

C.Kiều

T.Thành

C.Bảy

T.Duy

C.Loan

9.3

C.Lan

T.Hiệu

C.Xuân

T.Thành

C.Bảy

T.Duy

T.Trung

9.4

C.Phới

T.Hiệu

C.Xuân

T.Thành

C.Bảy

T.Duy

T.Trung

 

 

Lớp

BỐ TRÍ GIÁO VIÊN DẠY CÁC LỚP THEO MÔN-LỚP

VĂN

GDCD

NHẠC

ANH

SỬ

ĐỊA

MĨ THUẬT

6.1

C.Vương

C.Vương

C.Thuỷ

T. Hùng

T.Thành

T.Thành

T.LQuân

6.2

C.Thúy

C.Vương

C.Thuỷ

C.Thu

T.Thành

T.Thành

T.LQuân

6.3

C.Vương

C.Vương

C.Thuỷ

C.Thu

T.Thành

T.Thành

T.LQuân

7.1

C.Thúy

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Huệ

T.Thành

T.Mạnh

T.LQuân

7.2

C.Nga

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Huệ

T.Thành

T.Thành

T.LQuân

7.3

C.Nga

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Huệ

T.Thành

T.Thành

T.LQuân

7.4

C.Thúy

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Huệ

T.Thành

T.Mạnh

T.LQuân

8.1

C.Hương

C.Nhung

C.Thuỷ

T. Hùng

C.Hưng

T.Mạnh

T.LQuân

8.2

T.Quân

T.Quân

C.Thuỷ

T. Hùng

C.Hưng

T.Mạnh

T.LQuân

8.3

T.Quân

T. Quân

C.Thuỷ

T. Hùng

C.Hưng

T.Mạnh

T.LQuân

8.4

C.Hồng

C.Nhung

C.Thuỷ

T. Hùng

C.Hưng

T.Mạnh

T.LQuân

9.1

C.Hồng

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Huệ

C.Hưng

T.Mạnh

T.LQuân

9.2

C.Hương

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Thu

C.Hưng

T.Mạnh

T.LQuân

9.3

C.Hương

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Thu

C.Hưng

T.Mạnh

T.LQuân

9.4

C.Hồng

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Huệ

C.Hưng

T.Mạnh

T.LQuân

 

2/ GV dạy theo môn-Lớp (Phần hành số 02, HK2-Áp dụng từ 15/01/2018):

 

Lớp

BỐ TRÍ GIÁO VIÊN DẠY CÁC LỚP THEO MÔN-LỚP

TOÁN

TIN

CN

SINH

HÓA

TD

6.1

C.Thuý

C.Phới

C.Kiều

C.Vân

C.Hà

(Không)

C.Loan

6.2

C.Thuý

C.Phới

C.Kiều

C.Vân

C.Hà

(Không)

C.Hiệp

6.3

C.Thuý

C.Phới

C.Kiều

C.Vân

C.Hà

(Không)

T.Trung

7.1

C.Thuỳ

C.Lan

C.Kiều

C.Vân

C.Bảy

(Không)

C.Hiệp

7.2

T.Năm

C.Lan

C.Kiều

C.Vân

C.Bảy

(Không)

C.Hiệp

7.3

T.Năm

C.Lan

C.Kiều

C.Vân

C.Bảy

(Không)

T.Trung

7.4

C.Thuỳ

C.Lan

C.Kiều

C.Vân

C.Bảy

(Không)

T.Trung

8.1

C.Vân

C.Lan

T.Hiệu

C.Thảo

C.Hà

T.Duy

C.Loan

8.2

C.Xuân

C.Lan

T.Hiệu

C.Thảo

C.Hà

T.Duy

C.Loan

8.3

C.Xuân

C.Lan

T.Hiệu

C.Thảo

C.Hà

T.Duy

C.Hiệp

8.4

C.Xuân

C.Lan

T.Hiệu

C.Thảo

C.Hà

T.Duy

C.Hiệp

9.1

C.Phới

T.Hiệu

C.Kiều

C.Thảo

C.Bảy

T.Duy

C.Loan

9.2

C.Lan

T.Hiệu

C.Kiều

C.Thảo

C.Bảy

T.Duy

C.Loan

9.3

C.Thuỳ

T.Hiệu

C.Xuân

C.Thảo

C.Bảy

T.Duy

T.Trung

9.4

C.Phới

T.Hiệu

C.Xuân

C.Thảo

C.Bảy

T.Duy

T.Trung

 

 

Lớp

BỐ TRÍ GIÁO VIÊN DẠY CÁC LỚP THEO MÔN-LỚP

VĂN

GDCD

NHẠC

ANH

SỬ

ĐỊA

MĨ THUẬT

6.1

C.Vương

C.Hương

C.Thuỷ

C.Hiếu

T.Thành

T.Thành

T.LQuân

6.2

C.Thuỷ

C.Hương

C.Thuỷ

C.Hiếu

T.Thành

T.Thành

T.LQuân

6.3

C.Vương

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Thu

T.Thành

T.Thành

T.LQuân

7.1

C.Vương

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Huệ

T.Thành

T.Mạnh

T.LQuân

7.2

C.Nga

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Huệ

T.Thành

T.Thành

T.LQuân

7.3

C.Nga

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Huệ

T.Thành

T.Thành

T.LQuân

7.4

C.Nga

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Huệ

T.Thành

T.Mạnh

T.LQuân

8.1

T.Quân

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Hiếu

C.Hưng

T.Mạnh

T.LQuân

8.2

T.Quân

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Hiếu

C.Hưng

T.Mạnh

T.LQuân

8.3

T.Quân

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Hiếu

C.Hưng

T.Mạnh

T.LQuân

8.4

C.Hồng

C.Nhung

C.Thuỷ

C.Hiếu

C.Hưng

T.Mạnh

T.LQuân

9.1

C.Hồng

C.Nhung

(Không)

C.Thu

C.Hưng

T.Mạnh

(Không)

9.2

C.Hương

C.Nhung

(Không)

C.Thu

C.Hưng

T.Mạnh

(Không)

9.3

C.Hương

C.Nhung

(Không)

C.Thu

C.Hưng

T.Mạnh

(Không)

9.4

C.Hồng

C.Nhung

(Không)

C.Thu

C.Hưng

T.Mạnh

(Không)

 

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Văn Nầy
Trần Văn Nầy
Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Ngọc P.Hiệu trưởng
Nguyễn Văn Ngọc P.Hiệu trưởng
Bùi Thị Luyến
Bùi Thị Luyến
P.TT tổ Văn phòng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS AN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882535 - Email: thcsanthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com